ENG | RUS | TR
MANDALINA ART GALLERY


Ebru Sanatının Kısa Tarihçesi

Edip Asan

Mandalina Art Gallery 


Ebru Sanatının Kökeni

Ebru Sanatının hangi ülke ve zamanda ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle beraber, bir çok araştırmacının ortak kanısı, bu sanatın Türkistan'da  ortaya çıktığı ve zaman içinde Osmanlı imparatorluğu sınırlarına geçtiği yönündedir. Kemalat derecesindeki en güzel ebru çalışmalarının  İstanbul’da Türk ebru sanatçıları tarafından yapılmış olması ve bu ebru çalışmalarının hali hazırda bu sanatla ilgili elimizde bulunan en eski çalışmalar olmaları, bu düşünceleri güçlendirmektedir.  Bunun yanında üzerinde asıl durulması gereken konu tarih süreci içinde hangi milletlerin bu sanatı kültürlerinin bir parçası olarak görmüş olmaları, bu sanatta  olgunluğa ulaşmış eserler ürettikleri ve bu sanatın günümüze dek ulaşmasında göstermiş oldukları çabadır. 

Ebru  Kelimesinin Kökeni Hakkında

Ebru kelimesinin, Farsça bulut veya bulutumsu anlamına gelen “ebr” kelimesinden türediği düşünülmektedir. Su yüzeyine serpilen boyaların ve bunların kağıt veya herhangi bir yüzeye alındıktan sonraki görüntülerinin bulutu anımsatması bu kanıyı güçlendirmektedir. 

Ebru Sanatının İstanbul'dan Sonraki Yolculuğu

Ebru sanatının bir şekilde yabancı seyyahlar  aracılığıyla Osmanlı devletinden Avrupaya geçmesi 15.yy’a dayanıyor. Yolcular ve ticaret için Osmanlı devletine gelen bazı kişilerin, ülkelerine dönerken yanlarında İstanbul’dan ebrulu kağıtlar götürmüş oldukları Avrupalı kaynaklarda mevcuttur. Avrupa’da bu kağıtlar, yüzyıllar boyunca Türk kağıdı olarak adlandırılmış, kitap süslemede veya sırf hediye edilmek üzere Türk ebru sanatçılarından satın alınmıştır. 

Günümüzde Ebru Sanatı

Son birkaç on yıla bakıldığında ebru sanatının kaybolmuş bir sanat olma tehlikesinden kurtulduğu görülmektedir. Bunda gelişen iletişim araçları aracılığıyla  bir zamanlar özenle saklanan bu sanatın yapım tekniğinin ve malzemelerinin sır olmaktan çıkmasıdır. Bunun yanında ebru sanatı günümüz sanat anlayışı ve yönü gereğe kendine yeni bir yol açmış ve eskiden sadece dekoratif bir sanat olma yönündeki dar kullanım alanını yavaş yavaş aşmaya başladığı görülmektedir. 


All Rights Reserved © Mandalina Art Gallery 2013
Alanya Web Tasarım